С Днем бурятского языка!

Дата публикации: 28.10.2022

Хүндэтэ нүхэд, Буряад хэлэнэй һайндэрөөр үнэн зүрхэнhөө халуунаар амаршалнабди!

АРАДАЙ УРАН БЭЛИГЭЙ УЛАС ТҮРЫН ТҮБ

 

С Днем бурятского языка!
Сотрудники Центра народного творчества читают стихи бурятских поэтов. Друзья, присоединяйтесь! Читайте стихи, размещайте видео или отправляйте нам!

Хэштэг #челленджбуряадхэлэн#рцнтБурятия