​Мүнөө үеын буряад угалзын үзэсхэлэн арадай уран бүтээлэй түбтэ дэлгэгдэхэ

Дата публикации: 28.04.2021

Байгша оной майн 21-дэ үдэрэй 16:00 сагта Буряад Уласай арадай уран бүтээлэй түбтэ «Связующая нить» гэһэн мүнөө үеын буряад угалзын үзэсхэлэн дэлгэгдэхэ.

 

Эндэ залуу уран зураашадай болон мэргэжэнги уран гартанай ажалнууд олондо дурадхагдаха.

- Мүнөө үеын буряад угалзанууд угсаата арадайнгаа заншалаа алдаагүй. Тэрэ хүгжэжэ, шэнэ түхэлтэй боложо, бүри баян үнгэнүүдээр шэмэглэгдэжэ, анханайхидаал гүнзэгы удхатай. Мүнөө залуушуул буряад угалзаар ехэтэ һонирхоно, - гэжэ улас түрын арадай уран бүтээлэй түбэй мэргэжэлтэд тэмдэглэнэ.