Культура Бурятии

Методические рекомендации для КДУ

  • 19.02.2018
    Уреэл иркутских бурят Сагаа hара гаража, нохой елнай ерэбэ! Нохой елдэ барандаа hайн, Yнэр Yдхэн, баян, эдьхэ эдеэтэй, олон ашатай, гушатай Ябаhан газартаа яргалтай, Ерэhэн  дайдадаа хундэтэй  ябахатнай яалай!   Информаторы Народный фольклорный ансамбль «Наран Гоохон»     Уреэл сонгольских бурят Энэ үдэр углөөнөөс хойш мэндэчэлцэдж Эгээл сайхан үреэлээ хэлцэдж, Муугаа дарадж, баяраа үргэдж, Мүнхэдөө аха дүүнэр болдж Аха зах
Сведения КДУ по форме 7НК Сведения КДУ по форме 7НК
Реестр КДУ РБ Реестр КДУ РБ
Вакансии Вакансии
Лучшие КДУ Лучшие КДУ
Лидеры культуры Лидеры культуры
Отчёты Отчёты
Аналитические сборники Аналитические сборники
Нормативные документы Нормативные документы