25.04.2017, 12:00Вернуться назад

АХЫН АРАДАЙ ТЕАТР ОРОД ГҮРЭНДЭ ТҮРҮҮЛЭЭ

 • Хоёрдохи жэлээ эмхидхэгдэһэн тус фестивальда Ород гүрэнэй 11 һайн дуранай театрнууд хабаадаа. Манай Буряад Уласай гурбан театрнууд: Хурамхаанай, Хэжэнгын, Ахын аймагуудай театрнууд хабаадаха мэдүүлгэнүүдээ, табиха зүжэгэйнгөө видео-буулгабаринуудые эльгээһэн байгаа. Тэдээн сооһоо Өөрлигэй театр шэлэгдэжэ, фестивальда уригдаа.

  «Хоёр баг» («Две маски») гэһэн Бүхэроссиин һайн дуранай театрнуудай хоёрдохи фестиваль Оросой Холбооной Уласай Соёлой яаман, Челябинск можын соёлой яаман, Оросой Холбооной арадай уран бүтээлэй түб гээд үүсхэл гарган эмхидхээ.

  Арадай театрнууд мүнгэ салингүй, олзо орошо олодоггүй, һайн дуранай бүлгэм һэн тула, Ород гүрэнэй хэмжээнэй энэ фестивальда хабаадаха арга боломжоёо ехээр бэдэрһэн, эгээл энэ мүнгэ зөөреэр шахардуу байдалдань нютагай захиргаан, Ахын аймагһаа гарбалтан һайн дураараа мүнгэн зөөреэр туһалаа бшуу. Олоной хүсөөр харгын гараша хаагдажа, туһа нэмэриин ороһоной урманда Өөрлигэй театр Ород гүрэнэй арадай тетарнуудай эрхимүүдэй тоодо оробо гээшэ.

  Фестивалиин һонорто Өөрлигэй театр «Буряад үнэн» сониной сурбалжалагша Цырегма Сампиловагай бэшэһэн «Найдалай хүсэн» гэһэн зүжэг табиһан байна. Оросой Холбооной арадай артист, уран найруулагша Нина Гармаевна Токуренова энэ зүжэгые дээдын мэргэжэлэй хэмжээндэ уран һайханаар найруулан табяа гэжэ онсо тэмдэглэлтэй.

  Өөрлигэй театр лауреат болохоһоо гадна, мүн хэдэн шангуудта хүртөө. Тэдээндэ «Зүжэгшэдэй эрхим хамтарал» («Лучший актерский ансамбль») гэһэн шан олгуулагдаа. «Эхэнэрэй эгээл эрхим роль» гэһэн шагналда Өөрлигэй арадай тетарай гол зүжэгшэн Надежда Самаева хүртэбэ. Фестивалиин тусхай шан – «Эрхим эмхидхэн хүтэлбэрилэгшэ» («Лучший руководитель-организатор») гэһэн нэрлэгдэһэн заабаряар шагналда Ахын аймагай захиргаанай соёлой таһагай дарга Дарима Литвинцева хүртэбэ. Дарима Литвинцева хадаа Ахын аймагай соёл гэгээрэлэй хэрэгтэ ехэхэн хубитаяа оруулжа ябадаг, дээдэ гарай соёлой мэргэжэлтэн, урагшаа һанаатай, эдэбхитэй хүн гээшэ. Энэ хүнэй оролдолгоор, мүн театрай найруулгын талые хүтэлбэрилдэг Нина Гармаевна Токуреновагай аша туһаар, Ахын аймагай нютаг зоной дэмжэлгээр иимэ ехэ амжалта туйлагдаба, Өөрлигэй арадай театр бүхэли ехэ Оросой Холбооной Улас дотор нэрэ түрэеэ үндэр хэмжээндэ үргэбэ гээшэл даа. 

   

  25.04.2017

  Соёлой яаманай сайтhаа