14.09.2017, 08:20Вернуться назад

Приглашаем в студию бурятской песни

  • Буряад дуунай хүүгэдэй студи 8-тайһаа эхилээд дээшэ наһатай үхибүүдые урина.

    Студиин хэшээлнүүд түлөөһэгүй.

    Пятница бүхэндэ 16.00 сагһаа 18.00 саг болотор үхибүүдые шагнахабди.

    Манай хаяг: Смолинай гудамжа, 6. Арадай уран бэлигэй улас түрын түб (РЦНТ).